ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการให้บริการ


 

ระเบียบการยืม
1. การยืมหนังสือ ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม กำหนดคืนภายใน 7 วัน
ระเบียบการปรับ
1. ส่งหนังสือตามเวลาที่กำหนด ส่งเกินกำหนด ปรับวันละ 2 บาท ต่อเล่ม
2. หนังสือชำรุด หรือสูญหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาปก และค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเล่ม


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2021. All Rights Reserved.