ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด

สำหรับสมาชิกห้องสมุด...การสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัตินั้นทำได้ผ่านทางเลือกหลักๆ 3 ทางเลือก คือ

  • จาก หน้าจอสืบค้นที่หน้าเว็บเพจ แบบคำค้น
  • จาก แบบฟอร์มสืบค้นแบบ Advanec
  • จาก แบบฟอร์มสืบค้นแบบ Basic

ในแต่ละทางเลือกก็จะมีหน้าตาคล้ายๆ กัน
ค้นหาข้อมูลแบบ คำค้น

1. จากหน้าจอสืบค้นที่หน้าเว็บเพจจะเห็นช่องสืบค้นตรงกลางหน้าจอ ดังภาพ


2. จากช่องกรอกข้อมูลนี้ ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจเพื่อสืบค้นโดยคำที่กรอกเข้าไปนี้จะนำ เข้าไปสืบค้นในแบบคำสำคัญ จะแสดงผลการสืบค้นดังภาพ (ในตัวอย่างเป็นการทดลองสืบค้นด้วยคำว่า "เตรียม")

ผลการการทดลองสืบค้น


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2021. All Rights Reserved.