ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

มารยาทในการใช้ห้องสมุด
มารยาทในการใช้ห้องสมุด
1. ไม่นำกระเป๋าเข้าห้องสมุด
2. ควรเงียบและสำรวม ไม่ส่งเสียงดัง
3. ไม่ฉีก ขีดเขียน วาดหรือทำเครื่องหมายใดๆลงในหนังสือของห้องสมุด
4. ไม่นำหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ ออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
5. วารสาร หนังสือพิมพ์ อ่านแล้ว ควรเก็บเข้าที่เดิม กรณีหนังสือ ให้เก็บไว้ในชั้นพักหนังสือ
6. ถ้าผู้ใช้ห้องสมุดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการใช้ห้องสมุดชั่วคราว


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2021. All Rights Reserved.