ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

หลักเกณฑ์การยืมหนังสือ
หลักเกณฑ์การยืมหนังสือ

  1. ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน  
  2. หนังสือที่ยืมได้ คือหนังสือทั่วไป หมวด 000-900 หมวด
         น-นวนิยาย ย-เยาวชน รส-เรื่องสั้น
  3. หนังสือที่ยืมอ่านภายในห้องสมุด ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสาร หนังสือพิมพ์ วารสารเย็บเล่ม  (ยืมกรณีพิเศษ –นำไปถ่ายเอกสาร และส่งภายในวันนั้น)
ไม่อนุญาต ให้นำบัตรของผู้อื่นมายืม
ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือ
  1. นักเรียนปัจจุบัน
  2. บุคลากรของโรงเรียน
  3. ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2021. All Rights Reserved.