ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
ประกายพรึก./ อัมพร หาญนภา.

000 0-ป
โยคะทางสู่ชีวิตแห่งความสุขตามหลักสากล./ กริช กำ..

000 ก4ย
โลกกับคน./ คึกฤกธิ์ ปราโมช.

000 ค-ล
จักรวาลแห่งความรอบรู้./ ธรรมะสาโร ภิกขุ, ท่าน

000 ค7จ
ชีวิตเผื่อน./ ดอกไม้ป่า.

000 ด4ส
แก้ปัญหาชาวบ้าน./ ปิ่น มุทกันต์.

000 ป-ก
ทางแห่งความสำเร็จ./ พิภพ ตั้งคณะสิงห์

000 พ-ท
ภูเขาทองพูด./ วิลาศ มณีวัต.

000 ว-ภ
รถรางสายรอบเมือง./ วิลาศ มณีวัต.

000 ว6ร
ความคิด-ความอ่าน./ ส.ศิวรักษ์.

000 ส-ค
ฝรั่งอ่านไทย./ ส.ศิวรักษ์.

000 ส7ฝ
มาพูดภาษาไทยกันดีกว่า./ ส ศิวรักษ์.

000 ส7ม
ลายสือสยาม./ ส.ศิวรักษ์.

000 ส7ล
ลายสือสยาม./ ส.ศิวรักษ์.

000 ส7ล
วิญญาณ(SPIRIT)นักปกครอง./ พระยาสุนทรพิพิธ.

000 ส7ว
วิญญานSPIRITแห่นักปกครอง./ สุนทรพิพิธ พระยา.

000 ส7ว
วิญญานSPIRITแห่นักปกครอง./ สุนทรพิพิธ พระยา.

000 ส7ว
เทคนิค บรรลุความสำเร็จ./ อาษา บอจิตต์เมตต์.

000 อ6ท
1000สิ่งมหัศจรรย์แรกสุด-หลังสุดเกร็ดความรู้รอบต..

001 พ697พ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ:แนวทางสำหรับครู./ กิตติพร ป..

001.4 bก674ว.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [78]   [แสดง 20/1560 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.