ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
ดอกไม้ในวรรณคดีไทย / กุสุมาลย์ สิทธิลออ, เรียบเร..

895.91 ก733ด
ก ไก่ เช้าขันตอน/ จรัล ทองปิยะภูมิ

895.91 จ157ก 2558
สังข์ทอง : ชุดวรรรณคดีไทยร้อยแก้ว / ถอดความโดย เ..

895.91 ป721ส 2533
วรรณกรรมท้องถิ่น : เอกสารประกอบการสอนวิชา ท 035 ..

895.91 พ239ว 2538
ยทอาขยาน ที่เคยจับใจ พรพิไล เลิศวิชา

895.91 พ249บ 2542
บทอาขยาน ที่เคยจับใจ พรพิไล เลิศวิชา

895.91 พ249บ 2542
พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน = The Story of Mahajanaka ..

895.91 ภ671พ 2541
เล่าเรื่องสังข์ทอง / วิเชียร เกษประทุม

895.91 ว559ล
โวหารในวรรณคดีไทย : สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักพ..

895.91 ว559ว
ยักษ์ในรามเกียรติ์ / วิญญู บุญยงค์

895.91 ว569ย
คู่มือ-เตรียมสอบ วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์ ม.๑-๒..

895.91 ส282ว 2556
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน / สายทิพย์ นุกูลกิจ

895.91 ส658ว 2543
สุนทรภู้ฝากไว้ให้แผ่นดิน สุนทรภู่

895.91 ส691ส ม.ป.ป
สุนทรภู่ ครูเสภาและทะเลอันดามัน / สุจิตต์ วงษ์เท..

895.91 ส755ส 2538
วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี

895.91 อ785ว 2546
ไซอิ๋วเล่ม1ตอนกำเินิดเทพบุตรวานร/ Chen Wei Dong..

898.13อ869ซ
  7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 16/296 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.