ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
วรรณคดีสมัยสุโขทัย / เรียบเรียงโดย เอกรัตน์ อุดม..

895.91 อ881ว
วรรณคดีสมัยอยุธยา / เรียบเรียงโดย เอกรัตน์ อุดมพร

895.91 อ881ว
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา...

895.91009 ส867พ
ศัพท์สุนทรภู่ / ทองใบ แท่นมณี

895.9103 ท278ศ
เฉลียวฉลาด/ พระมหาสกุล มหาวีโร

895.9109 พ358ฉ 2549
เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้ว..

895.9109 ม556ล
อ่าน"ได้" อ่าน"เป็น" / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

895.9109 ร556อ
เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้าธรรมธิ..

895.9109 ศ175ล
เล่าเรื่องวรรณคดีไทย บทละครเรื่อง ไชยเชษฐ์./ ศิ..

895.9109 ศ486ล
เล่าเรื่องวรรณคดีไทย สังข์ทอง/ เสาวลักษณ์ อนันต..

895.9109 ส945ล
เล่าเรื่องวรรณคดีไทย ลิลิตตะเลพ่าย./ เสาวลักษณ์..

895.9109 ส945ล
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / เรียบเรียงโดย เอกร..

895.9109 อ881ว
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / เรียบเรียงโดย เอกร..

895.9109 อ881ว
พระเอกในวรรณคดีไทย / ผจงวาด กมลเสรีรัตน์, เรียบเ..

895.9109 ผ142พ
เล่าเรื่องรามเกียรติ์ : ภาพรอบพระระเบียงวัดพระแก..

895.9109 ส881ล
เผื่อมีเมฆตามเรามา= AS If CLOUDS FOLLOW US/ จเด..

895.911 จ132ผ 2559
กาลเวลาที่ผ่านเลย/ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ..

895.911 ท622ก
เสน่ห์คนเมือง เสน่ห์กำเมือง/ ธนวัฒน์ คนเมือง

895.911 ธ155ส ม.ป.ป.
กาลครั้งหนึ่งทุกสถานที่เคยมีความรัก : อุนนุนหมาย..

895.911 น672ก
กาลครั้งหนึ่งทุกสถานที่เคยมีความรัก/ นิ้วกลม

895.911 น672ก 2557
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]   [แสดง 20/296 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.