ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุโท เจริญสุข
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง สุโท เจริญสุข
 ชื่อเรื่อง จิตวิทยาการเรียนการสอนตามแนวพุทธปรัชญาและจิตวิทยาแผยใหม่/ สุโท เจริญสุข
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, ม.ป.ป.
 เลขเรียก 150 ส-จ
 รูปเล่ม 386 หน้า; 20 ซม.
 หัวเรื่อง สุโท เจริญสุข
 หัวเรื่อง จิตวิทยากับการเรียนการสอน
 หัวเรื่อง จิตวิทยา
 หัวเรื่อง จิตวิทยาการเรียนการสอนตามแนวพุทธปรัชญาและจิตวิทยาแผยใหม่
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
150 ส-จ  
  Barcode: 1002016
ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 13399109528

 Copyright 2020. All Rights Reserved.