ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ถวัลย์ มาศจรัส
ผลการค้นหา เลขเรียก
Model การเรียนรู้ตามปรัชญาพระราชทาน "เศรษฐกิจพอเพียง"
   ถวัลย์ มาศจรัส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
330.0107
5267M 
Modelการจัดการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้สร้างสรรค์
   ถวัลย์ มาศจรัส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.118
ถ267ม 
การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สารเคมีในท้องถิ่นกลุ่มสาระกา..
   จีรายุ แพงพุทธ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
372.35044
จ574ก 
คู่มือการสร้างสรรค์ E-BOOK อัจฉริยะเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
   ถวัลย์ มาศจรัส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
070.593
ถ267ค 
นวัตกรรมการศึกษาชุด การนิเทศเพื่อปฎิรูปการศึกษาและพัฒนาการเร..
   ถวัลย์ มาศจรัส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.3
ถ267น 
นวัตกรรมการศึกษาชุด บทสไลด์(Power Point) คู่มือการใช้ห้องสมุ..
   ถวัลย์ มาศจรัส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
025.58780785
ถ267น
2548 
นวัตกรรมการศึกษาชุดบทสไลด์(Power point) คู่มือการใช้ห้องสมุด..
   ถวัลย์ มาศจรัส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
025.58780785
ถ267น 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน
   ถวัลย์ มาศจรัส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.36
ถ267น 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Copyright 2020. All Rights Reserved.