กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย (2)
วารสารเย็บเล่ม (1)
หนังสือ (7,978)
วารสาร (1)

สถานที่จัดเก็บ
หนังสือทั่วไป (7,830)
   (ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

นวนิยาย (207)
   (ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

วารสาร (1)
   (ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

หนังสือทั่วไป (37)
   (ห้องสมุดอนุบาล )


ภาษา
1. Thai (8,112)

ปี
1. 2546 (1)
2. 2530 (1)
3. 2526 (1)
4. 2008 (1)
5. 2007 (16)
มีอีก 2 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
อ่าน(159) หนังสือ(338) กาญจนาภิเษก(0) 5d454(0) เด็ก(313) ปรัชญา(41) เต๋า(2) ผู้ป่วย(4) บำบัด(20) น่ารัก(11) รัก(436) บอก(43)