ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
2ห้อง CEP
3ห้องสมุดกลาง
4ห้องสมุดอนุบาล
         site1-book หนังสือทั่วไป
         site1-serial วารสาร
กลับ
แผนที่ ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี
แผนที่ ห้องสมุดอนุบาล

 Copyright 2021. All Rights Reserved.