ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี"
คำค้น:

ล่าสุดกับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 22- 23 สิงหาคม 2560

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอเมริกา ล...
กอมโดริ คัมพา..
Harry Potter / by J.K. Rowling.
Rowling, J.K.
ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในคิวบา ล.24..
กอมโดริ คัมพา..
ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเนเธอร์แลน..
กอมโดริ คัมพา..
ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอิสลาเอล เ..
กอมโดริ คัมพา..
ล่าขุมทรัพ์สุดขอบฟ้าในสเปน ล.15./..
กอมโดริ คัมพา..
ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในฝรั่งเศส ล..
คิม ยุนชู
เข็มทิศชีวิต/ ฐิตินาถ ณ พัทลุง
ฐิตินาถ ณ พัท..
ปลูกผักวันหยุด/ ลลนา แสงอาทิตย์
ลลนา แสงอาทิต..
เกาะมหาสมบัติ/ ลักษณ์ เกษมสุข, เข..
ลักษณ์ เกษมสุ..
ลูกอีสาน / คำพูน บุญทวี
คำพูน บุญทวี

วัสดุฯแนะนำ

สื่อการสอน E-Book Siam eBook
 
Digital Library


วารสารออนไลน์  se-edmagazine
  สสวท
 Copyright 2021. All Rights Reserved.