กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย (2)
วารสารเย็บเล่ม (1)
หนังสือ (7,978)
วารสาร (1)

สถานที่จัดเก็บ
หนังสือทั่วไป (7,830)
   (ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

นวนิยาย (207)
   (ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

วารสาร (1)
   (ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

หนังสือทั่วไป (37)
   (ห้องสมุดอนุบาล )


ภาษา
1. Thai (8,112)

ปี
1. 2546 (1)
2. 2530 (1)
3. 2526 (1)
4. 2008 (1)
5. 2007 (16)
6. 2005 (1)
7. 2001 (6)

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
อ่าน(159) หนังสือ(338) กาญจนาภิเษก(0) 5d454(0) เด็ก(313) ปรัชญา(41) เต๋า(2) ผู้ป่วย(4) บำบัด(20) น่ารัก(11) รัก(436) บอก(43)