ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
50 เรื่องหลอน ตอนผีตายโหง
   DayDite
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

D 273 ผ
ม.ป.ป 
50 เรื่องหลอน ตอนโรงแรมผี
   ปิยะบุตร สุทธิดารา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ป621ห
2561 
500เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ยบ้านร่มเย็น คนร่ำรวย
   เสฏฐกรณ์ โชคศิริกุลชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
133.333
ส893ห 2558 
500เมนูอาหารเพื่อสุขภาพดีอ่อนกว่าวัยอายุยืนยาว
   Courteney, Hazel
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
641.563
C863ห 
500เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน
   ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 341.2473
ฝ211ห 
500สำนวนโวหารสามก๊ก
   เอกรัตน์ อุดมพร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.914
อ881ห
ม.ป.ป. 
50เมนูอาหารไทยเพื่อสุขภาพ
   สุปราณี แพรศิิริ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
641.5
ส824ห
2556 
50เรื่องหลอนตอนภาพติดวิญญาณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

R282ห
2560 
50เรื่องหลอนตอนสวนสนุกสยองขวัญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

R282ห
2560 
50วิธีบริหารเวลาดีเราทำได้
   จา,วุนยัง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

จ291ห 
50วิธีพูดดีเราทำได้
   จา,วุนยัง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

จ291ห 
50วิธีมารยาทดีเราทำได้
   จา,วุนยัง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

จ291ห 
50วิธีเรียนดีเราทำได้
   ปาร์ค,ชาน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ป552ห 
51 คำถาม เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว
   เคียวลีชาน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ล511ห
2551 
51 คำถามเพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ
   คิม,ฮันจุน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ค 451 u
2561 
51ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต
   ฌอน บูรณะหิรัญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
158.1
ฌ111ห
ม.ป.ป. 
52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก
   ฤทัย จงสฤษดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
668.4
ฤ176ห
2558 
52เทคนิคขายดีบนfacebook
   สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.872
ส736ห 2559 
5Qฉลาดรอบกับ30ยอดอัจฉริยะ
   ฮุน-แท
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
155.4
ค451ห 
60การทดลองวิทย์พิชิตปัญหากวนใจ
   เดอะโคเรียนไชเอนซ์เเอนด์ อินเวนชันรีเสิร์ชเซ็นเตอร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ด914 ห
2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [406]   [แสดง 20/8116 รายการ]

 Copyright 2020. All Rights Reserved.