ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สมัครสมาชิกออนไลน์
  กลับหน้าหลัก
ผู้สมัครที่อนุญาตแล้ว
ค้นหาจากชื่อ

ลำดับที่ Name การอนุญาต
1 นางสาว กรรณิการ์ ธรรมจินดา
Loginid=mr17
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
12:23 20/สิงหาคม/2555
2 นาง ธัญวรัตน์ ชมชื่น
Loginid=mr207
อนุญาตโดย หัวหน้างานห้องสมุด
11:49 3/กรกฎาคม/2557
3 นาย สุชาติ พิทักษ์
Loginid=mr222
อนุญาตโดย หัวหน้างานห้องสมุด
17:34 5/ตุลาคม/2558
4 นาง กัลยารัตน์ สูงติวงค์
Loginid=mr20
อนุญาตโดย Webmaster
15:25 5/พฤศจิกายน/2555
5 เด็กหญิง พรภรณ์ บุญยู่ฮง
Loginid=mr223
อนุญาตโดย หัวหน้างานห้องสมุด
17:34 5/ตุลาคม/2558
6 นาง ธนิดา วิศิษฎ์ศิลป์
Loginid=mr220
อนุญาตโดย หัวหน้างานห้องสมุด
17:34 5/ตุลาคม/2558
7 นาง ธนพร ชนะสกุล
Loginid=mr221
อนุญาตโดย หัวหน้างานห้องสมุด
17:35 5/ตุลาคม/2558
8 นาย ไม่พบชื่อสมาชิก mr24
Loginid=mr24
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
14:09 7/พฤศจิกายน/2555
9 เด็กหญิง ไม่พบชื่อสมาชิก mr210
Loginid=mr210
อนุญาตโดย Webmaster
10:14 9/กรกฎาคม/2557
10 นาย ไม่พบชื่อสมาชิก mr25
Loginid=mr25
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
14:13 7/พฤศจิกายน/2555
11 นางสาว ไม่พบชื่อสมาชิก mr26
Loginid=mr26
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
14:13 7/พฤศจิกายน/2555
12 นางสาว ไม่พบชื่อสมาชิก mr27
Loginid=mr27
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
14:13 7/พฤศจิกายน/2555
13 นางสาว ไม่พบชื่อสมาชิก mr28
Loginid=mr28
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
14:13 7/พฤศจิกายน/2555
14 นางสาว ไม่พบชื่อสมาชิก mr29
Loginid=mr29
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
14:18 7/พฤศจิกายน/2555
15 เด็กชาย ไม่พบชื่อสมาชิก mr30
Loginid=mr30
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
14:18 7/พฤศจิกายน/2555
16 นาย ไม่พบชื่อสมาชิก mr31
Loginid=mr31
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
14:23 7/พฤศจิกายน/2555
17 นางสาว ไม่พบชื่อสมาชิก mr32
Loginid=mr32
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
15:19 7/พฤศจิกายน/2555
18 นางสาว ไม่พบชื่อสมาชิก mr33
Loginid=mr33
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
15:19 7/พฤศจิกายน/2555
19 นาง ดวงเดือน เกษม
Loginid=mr34
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
16:54 7/พฤศจิกายน/2555
20 นาย ไม่พบชื่อสมาชิก mr36
Loginid=mr36
อนุญาตโดย บรรณารักษ์
17:15 12/พฤศจิกายน/2555
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [13]   [แสดง 20/257 รายการ]

 Copyright 2020. All Rights Reserved.