ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Union Library Management - v5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 313 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ เด็ก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เข็นเด็กขึ้นภูเขา
   เบญจพร ช่างไม้
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
155.5
บ783ข
2559 
ไม่ยากถ้าอยากเป็นเด็กดี
   โอ ชูจิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

อ964ม
2561 
รวมนิทานยอดเยี่ยมรางวัลนิทานมูลนิธิเด็กครั้งที่๑๒
   ทศสิริ พูลนวล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ส691ล
2547 
1,400 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยและราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.995911
ฝ211ห
2557 
100 กิจกรรมสนุก ชวนลูกเล่นกับธรรมชาติ= My mom is my Best Fri..
   ฮวัง, คย็องแท็ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
649.5
ฮ131ร
2560 
100 สุดยอดนิทานอีสปแสนสนุก 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ฝ211ห
2557 
101 สอนเด็กดีเป็นผู้นำ
   ฮวัง คึน กี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
158.4
ฮ148ห 
20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี
   อีปองส์, เอสเตเว ปูยอล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
170
อ771ย 
30 การทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาล
   ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
502.8
ล251ส 
365 อมตะนิทานอีสป สอนใจเด็กดี
   อีสป
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
646
อ-ส 
40 คนดังสร้างนิสัยดี (ชุด เตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต)= Positi..
   จอง, มีกึม
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

จ191ส
2553 
5Qฉลาดรอบกับ30ยอดอัจฉริยะ
   ฮุน-แท
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
155.4
ค451ห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [27]   [แสดง 12/313 รายการ]

 Copyright 2020. All Rights Reserved.